چارتار - جاده میرقصد
تک آهنگ

چارتار – ببر

1400-01-17 53 views 0
مسعود رمضانی
ارسال توسط مسعود رمضانی
چارتار - آدینه
تک آهنگ

چارتار – آدینه

1399-09-03 80 views 0
مسعود رمضانی
ارسال توسط مسعود رمضانی
چارتار - گله کن
تک آهنگ

چارتار – گله کن

1399-07-28 92 views 0
مسعود رمضانی
ارسال توسط مسعود رمضانی
چارتار - باران تویی
تک آهنگ

چارتار – کلاغ

1399-05-27 176 views 0
مسعود رمضانی
ارسال توسط مسعود رمضانی
چارتار - جاده میرقصد
تک آهنگ

چارتار – حضوری اتفاقی

1399-05-08 122 views 0
مسعود رمضانی
ارسال توسط مسعود رمضانی
آرمان گرشاسبی - شب
تک آهنگ

آرمان گرشاسبی – شب

1399-03-29 160 views 0
مسعود رمضانی
ارسال توسط مسعود رمضانی
چارتار - آسمان هم زمین میخورد
تک آهنگ

چارتار – آسمان هم زمین میخورد

1399-03-04 192 views 0
مسعود رمضانی
ارسال توسط مسعود رمضانی
چارتار - باران تویی
تک آهنگ

چارتار – مرا به خاطرت نگه دار

1399-02-28 180 views 0
مسعود رمضانی
ارسال توسط مسعود رمضانی
چارتار - باران تویی
تک آهنگ

چارتار – هندسه

1399-02-28 173 views 0
مسعود رمضانی
ارسال توسط مسعود رمضانی
چارتار - باران تویی
تک آهنگ

چارتار – در حسرتِ ماه

1399-02-28 187 views 0
مسعود رمضانی
ارسال توسط مسعود رمضانی
چارتار - باران تویی
تک آهنگ

چارتار – باران تویی

1399-02-28 193 views 0
مسعود رمضانی
ارسال توسط مسعود رمضانی
آمار سایت
  • 0
  • 495
  • 161
  • 1,096
  • 374
  • 26,181
  • 307,901
  • 83,525